Dodano

Świdnica zdobywa certyfikat Zero Landfill

Electrolux przywiązuje wielką wagę do zrównoważonego rozwoju i troski o ekologię. Certyfikat Zero Landfill potwierdza, że fabryka w Świdnicy prawie do zera zmniejszyła ilość odpadów trafiających na wysypiska. Wielkie brawa!

Certyfikaty Zero Landfill przyznaje amerykańska firma certyfikująca Intertek. Certyfikat oznacza, że produkty z danej fabryki zostały wyprodukowane w technologii niskoodpadowej, a powstałe podczas produkcji odpady są w maksymalnym stopniu przekierowane do recyklingu i/lub ponownego użycia. Mówiąc inaczej, otrzymują je fabryki, którym uda się zminimalizować ilość odpadów powstających podczas produkcji i prawie do zera zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska. Po uzyskaniu certyfikatu fabryka otrzymuje prawo do stosowania na produktach lub ich opakowaniach etykiety „Zero Waste to Landfill by Intertek”.

Chcecie wiedzieć więcej o tym certyfikacie? Oddajmy głos Świdnicy:

W dniach 13 – 16 grudnia 2022 roku w naszym zakładzie, w Świdnicy odbył się audyt certyfikujący, przeprowadzony przez niezależną, zewnętrzną jednostkę, firmę Intertek.

Audyt ten miał na celu potwierdzenie zgodności zakładu z wytycznymi dot. gospodarki odpadami, w odniesieniu do kluczowych zasad programu „Zero Landfill”. Skupiał się na weryfikacji następujących kwestii:

– prawidłowości raportowania wartości wagowych przekazywanych frakcji odpadowych w odniesieniu do procesów zagospodarowania tych frakcji, w zakresach: recyklingu (REC), termicznego przekształcania z odzyskiem energii (WTER), a w szczególności odpadów kierowanych na składowiska (DR),

– poziomu zaangażowania kadry najwyższego szczebla w procesy związane z efektywną gospodarką odpadami,

– świadomości pracowników dot. zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz poziomu wysegregowania odpadów w obszarach produkcyjnych i poza nimi,

– zarządzania procesem gospodarki odpadami w zakładzie, w zakresie odbiorców głównych i końcowych, kontroli instalacji do przetwarzania odpadów

– efektywnej komunikacji dot. kluczowych aspektów odnoszących się do Programu Zero Landfill.

W efekcie końcowym nasz zakład nie odnotował ani jednej niezgodności, co – w skali podejmowanych przez nas działań, w bieżącym roku oraz złożoności niektórych procesów związanych z wprowadzeniem programu jest ogromnym sukcesem dla nas wszystkich..

W końcowym werdykcie Audytor oraz osoby uczestniczące w certyfikacji jednomyślnie podkreślili silne strony, które udało nam się zbudować po zaimplementowaniu programu, a mianowicie:

– klarowną, efektywną komunikację na wszystkich szczeblach w strukturze zakładu: kaskadowanie informacji z poziomu struktur zarządzania, poprzez kadrę specjalistyczną, po osoby pełniące bezpośredni nadzór nad pracownikami i pracowników produkcyjnych,

– bardzo dobrze zorganizowaną infrastrukturę magazynowania odpadów w obszarach: logistykę odpadów, liczne miejsca magazynowania opatrzone jednolitą grafiką, etykiety jednoznacznie wskazujące na magazynowany w danej lokalizacji odpad,

– wysoką świadomość pracowników dot. kluczowych aspektów programu oraz zasad selektywnej zbiórki (w tym nienaganną segregację w obszarach),

– digitalizację procesów związanych z monitorowaniem ewentualnych niezgodności oraz nadzorowaniem statusu podejmowanych działań korygujących.

Uzyskany certyfikat stanowi dla nas uznanie, które jest potwierdzeniem doskonałego poziomu wdrożenia i dotychczasowego funkcjonowania systemu zarządzania gospodarką odpadami.

Aktualności

Jak powstają suszarki

W połowie kwietnia siewierską fabrykę Electrolux odwiedziła grupa uczniów ostatnich klas ponadpodstawowych ze szkół w Siewierzu i w Zawierciu. Podczas 4-godzinnego spotkania poznali proces produkcji […]

Czytaj więcej

Świdnica stawia na młodych

W tym roku odbywa się 8. edycja konkursu Zalogowani, realizowanego w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Electrolux już po raz […]

Czytaj więcej
Zobacz inny wpis